Piet Greijmans (conciërge) en Dorij Hanssen (administratie en overblijven)