Aanmelden nieuwe leerlingen

Wellicht bent u zich aan het oriënteren om een passende keuze te maken voor een basisschool voor uw zoon en/of dochter.
Fijn dat u interesse heeft in de Odaschool, onderdeel van Kindcentrum 3hoven, en de tijd neemt om de informatie op deze website te lezen.

Wordt uw kind voor augustus 2024 4 jaar oud, dan heeft u nog de keuze om in te schrijven bij de Odaschool. Wordt uw kind vanaf augustus 2024 4 jaar oud, dan wordt uw kind ingeschreven binnen de Samenwerkingsschool 3hoven. Vanaf die datum gaan de beide scholen in Boshoven namelijk samen als één school. 

Als u meer informatie wenst over onze school en over 3hoven dan kunt u vooraf informatie aanvragen of een afspraak inplannen voor een kennismaking en rondleiding.

Ons telefoonnummer: 0495-535444
Ons emailadres: info@odaschoolweert.nl 

De rondleiding wordt (voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden) aangeboden op het onderbouwdomein aan de Meidoornstraat. In dit gebouw zijn de kinderen gehuisvest van 0 tot circa 7 jaar van OBS de Uitkijktoren, de Odaschool en de baby- en peutergroepen van Humankind. Na deze rondleiding en informatie kan het zijn dat u uw kind(eren) bij 3hoven wilt aanmelden. Dat vinden wij uiteraard erg fijn! 

Wij hebben allerlei gegevens nodig om uw kind aan te kunnen melden op onze school. Deze gegevens staan op het inschrijfformulier vermeld. Dit inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen. Bel, mail of loop even bij ons binnen voor meer informatie.
 
Als u de formulieren ingevuld heeft, kunt u deze afgeven op school, doormailen naar info@odaschoolweert.nl of opsturen.
Nadat de inschrijfformulieren zijn ingevuld en door ons zijn ontvangen, volgt nog een intakegesprek op school. Hiervoor neemt de intern begeleider contact met u op als uw kind de leeftijd van circa 3,5 jaar heeft bereikt. De gegevens vanuit deze intake gebruiken wij om de startsituatie van uw kind in kaart te brengen, aandacht te hebben voor opvallende zaken (zicht, gehoor, motoriek, allergieën e.d.) en rekening te houden met bepaalde aandachtsgebieden in de ontwikkeling van uw kind.

Tot ziens bij Kindcentrum 3hoven!